Και τώρα, είναι ο χρόνος για ρύθμιση και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων!